Tôi phải làm sao khi bạn gái thường xuyên đi chơi khuya với đồng nghiệp nam?

Từ khi ở chung với nhau, bạn gái đột nhiên thay đổi, thường xuyên đi với đồng nghiệp nam. Tôi phải làm gì để cô ấy chấm dứt việc này.